Mit vár el a témaválasztól? – Válaszok Mindenkinek

Eredeti válasz: Mit vársz a témával kapcsolatban? Elvárom tanáromtól, hogy lehetőséget adjon számomra a kurzuson szereplő fogalmak megismerésére és megértésére úgy, hogy megértsem, és megfelelő visszajelzést adhassak képességeimről, annak érdekében, hogy ezeket a tudást alkalmazni tudjam és célomat elérjem.

Milyen elvárásaid vannak az osztályban?

AZ OSZTÁLY ELVÁRÁSAI Mindenkor tanúsíts tiszteletet a tanár, önmaga és mások iránt. Tartsa tiszteletben mások tulajdonát. Kerülje el, hogy bármit megérintsen vagy ne írjon rá, ami nem az Öné (beleértve az asztalokat, a tankönyveket, a tanári holmikat, a falakat, a táblát stb.). Ne számíts arra, hogy mások kitakarítják a szennyeződéseidet.

Mik a hallgatói elvárások?

Mik a tanulói magatartási elvárások? A viselkedési elvárások olyan eljárások és szabályok, amelyeket a tanulóknak tanítanak a pozitív viselkedés ösztönzésére és a problémás viselkedések megelőzésére. A pozitív iskolai kultúra fontos építőköveit képezik.

Mit vár el ebben a tantárgyban az NSTP?

Válasz. Válasz: Környezetvédelem szempontjából az NSTP hallgatói természetesen felmérik a közösségen belüli környezetvédelmi kérdéseket, és meg tudják valósítani a válság valamelyes megoldásának módját. A tanulók óvodásoknak is tarthatnak előadásokat, ezzel is hozzájárulhatunk a tanulók elméjének megerősödéséhez.

Hogyan segít az NSTP a hallgatóknak?

A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy az NSTP kurzusok hatékonyak, és bizonyos mértékben befolyásolták a hallgatók önfejlesztését, teljesítményét, közösségi szerepvállalását, képességeinek és készségeinek bemutatását.

Hogyan segíti az NSTP közösségünket?

Az NSTP motiválja a diákokat, hogy aktívan vegyenek részt a közösségfejlesztésben. A hallgatók, a karok és a nem oktatói személyzet szenvedélye, hogy segítsen másokon, továbbra is él, miközben tudásukat és készségeiket bővítik, hogy közösségi szolgálattal segítsék a közösséget.

Mi a fő célja az NSTP 3 összetevőjének?

Az NSTP egy olyan program, amelynek célja a fiatalok testi, erkölcsi, lelki, szellemi és szociális jólétének fejlesztése, valamint a védelmi felkészültség és a szolgálati etika előmozdítása, miközben a három programelem valamelyikében részt vesz a képzésben.

Mi magyarázza az NSTP három összetevőjét?

Az NSTP három különböző összetevőből áll, nevezetesen: Tartaléktisztképző Hadtest (ROTC), Polgári Jóléti Képzési Szolgálat (CWTS) és Literacy Training Service (LTS).

Mi az NSTP 3 összetevője?

Három programelem: Reserve Office Training Corps (ROTC) Literacy Training Service (LTS) Civil Welfare Training Service (CWTS)

Mi az NSTP diplomások 2 szervezete?

A ROTC programkomponenst végzettek a Polgári Fegyveres Erőkbe, míg az LTS és CWTS programkomponensek végzettjei a Nemzetvédelmi Minisztérium, a Felsőoktatási és Műszaki Oktatási Bizottság által irányított Nemzeti Szolgálati Tartalék Hadtestbe (NSRC) szerveződnek. és…

Ön szerint mi az oka annak, hogy a felsőoktatási hallgatóknak NSTP-t kell venniük?

Válasz. Válasz: Magyarázat: A program célja, hogy felismerje a fiatalok létfontosságú szerepét a nemzetépítésben, elősegítse a fiatalok tudatosságát, és fejlessze testi, erkölcsi, lelki, szellemi és szociális jólétét.

Melyik NSTP három összetevője magyarázza mindegyiket?

Ki veszi át az NSTP-t, hogyan veszi fel?

Válasz. Magyarázat: Minden beérkező elsőéves hallgatónak, mind a férfiaknak, mind a nőknek, bármely érettségire és legalább kétéves műszaki-szakmai vagy társult kurzusra beiratkozott, egy általa választott NSTP-komponenst teljesítenie kell érettségi követelményként.

Milyen előnyei vannak az NSTP-CWTS-nek?

Az NSTP-CWTS segített javítani a női végrehajtók kommunikációs képességét, meghallgatási képességét és interperszonális kapcsolatát. Nagyon tudatosította bennük az egészségnevelés fontosságát, és a jó értékeket alkalmazza mindennapi életükben.

Hogyan közvetíti a magas elvárásokat a diákok felé?

HOGYAN

 1. Világos elvárások közlése. Legyen konkrét, mit vár el a tanulóktól, hogy tudjanak és mit tudjanak tenni.
 2. Teremtsen olyan környezetet, amelyben őszinte tisztelet övezi a tanulókat, és hisznek képességeikben. Ösztönözze a tanulókat, hogy megfeleljenek az elvárásoknak egy adott feladattal kapcsolatban. Ajánlj dicséretet, ha én vagyok a mérce.

Miért fontosak a magas elvárások a hallgatók számára?

A magas elvárások lehetővé teszik a gyermekek számára, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el mind tanulmányi eredményük, mind jólétük terén. Schiff és Tatar (2003) tanulmányában a legtöbb gyerek arról számolt be, hogy a jelentős tanárok – azok, akik pozitív változást hoznak – elvárják tőlük a sikert.

Hogyan fogalmaz meg elvárásokat a hallgatókkal szemben?

Hét lépés az elvárások meghatározásához

 1. Határozza meg, mik lesznek az elvárásai az órával szemben.
 2. Ismertesse a tanulókkal a szabályokat és az elvárásokat az első tanítási napon.
 3. Ügyeljen arra, hogy modellezze a hallgatókkal szemben támasztott elvárásait.
 4. Alapozza meg hitelességét azáltal, hogy kimutatja a téma iránti lelkesedését.

Mik a magas elvárások az osztályteremben?

Miért fontosak a magas elvárások? A magas elvárásokat támasztó tanárok úgy gondolják, hogy a tanulók gyorsabban fognak haladni, nem pedig normálisan, és hogy a tanulók a jelenlegi teljesítményszintjük fölé emelkednek (például átlagosról átlag felettire).

Mik a magas elvárások?

Az oktatásban a magas elvárások kifejezés vagy a közös magas elvárások kifejezés tipikusan minden olyan törekvést jelent, amely egy osztályban, iskolában vagy oktatási rendszerben minden tanuló számára azonos magas oktatási színvonalat tűz ki.

Miért fontosak a pozitív elvárások?

Az elvárások rendkívül befolyásolják. A pozitív elvárások pozitívabb élethez vezethetnek. A kutatások kimutatták, hogy a pozitív várakozásokkal rendelkező optimisták tovább élnek, mint a pesszimisták. Kevesebb betegségük van, és ha megbetegednek, gyorsabban felépülnek.

Hogyan állítasz fel magas elvárásokat?

A különbség a magas elvárások és a nagy nyomás között

 1. Fogadjon el egy növekedési gondolkodásmódot.
 2. Legyen az elvárások világosak, reálisak és ésszerűek.
 3. Törekedjen a személyes legjobb eredményekre és a kiteljesedett potenciálra.
 4. Hagyd, hogy hibázzanak.
 5. Kínáljon támogatást és bátorítást a folyamat során.